BEGELEIDING

Op verschillende gebieden kan ABKAM begeleiding bieden.

Overal waar u hulp of ondersteuning nodig heeft, een probleem heeft,
een neutrale kijk op wilt hebben kan ABKAM inspringen.

ADVIES

ABKAM kan u adviseren op alle gebieden van kwaliteits-, arbo- en milieuzorg.

Veiligheid valt of staat bij duidelijkheid en toezicht:

Uit ervaring blijkt dat als niet vanaf de eerste dag de juiste “veiligheidstoon” wordt gezet, het voor de uitvoering enorm lastig wordt de veiligheidsmaatregelen te handhaven. Dit begint al bij de introductie van de medewerkers en het personeel van onderaannemers.

LEES MEER...

OPLEIDEN VANUIT PRAKTIJKERVARINGEN

ABKAM verzorgt diverse veiligheids- en kwaliteitsopleidingen. Hierbij is steeds het uitgangspunt dat de behandelde lesstof voor de cursist herkenbaar moet zijn. De ervaringen uit de praktijk die ABKAM dagelijks opdoet, zijn hierbij onmisbaar.

LEES MEER...

VERONTREINIGDE GROND

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond of baggerspecie kunnen medewerkers blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen.

Het is dan ook van belang dat deze werkzaamheden goed worden voorbereid en begeleid.

ABKAM heeft zich gespecialiseerd in de veiligheidskundige begeleiding van deze werkzaamheden.

LEES MEER...