ABKAM kan u adviseren op alle gebieden van kwaliteits-, arbo- en milieuzorg.

Veiligheid valt of staat bij duidelijkheid en toezicht:

Uit ervaring blijkt dat als niet vanaf de eerste dag de juiste “veiligheidstoon” wordt gezet, het voor de uitvoering enorm lastig wordt de veiligheidsmaatregelen te handhaven. Dit begint al bij de introductie van de medewerkers en het personeel van onderaannemers.

Vervolgens zal er op moeten worden toegezien dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. Gebeurt dit niet dan is direct aanspreken van belang. Uitvoerders die vanaf de eerste dag kort op de veiligheid zitten, hebben hier de rest van het project voordeel van. Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan duidelijkheid.

ABKAM ondersteunt de uitvoering door het verzorgen van veiligheidsadviesbezoeken. Tijdens het veiligheidsadviesbezoek wordt een rondgang over de bouwplaats gemaakt. Geconstateerde onveilige handelingen en –situaties worden direct met de betrokkenen besproken en waar mogelijk worden direct oplossingen aangedragen om de situatie te verbeteren.

Nadat de veiligheidssituatie buiten bekeken is, verplaatst het bezoek zich naar binnen, waar de projectadministratie wordt beoordeeld. Veiligheidsinstructies en toezicht moeten immers aantoonbaar zijn, al is het alleen maar om bij een bezoek van de Arbeidsinspectie of na een ongeval aan te kunnen tonen dat het bedrijf er alles aan doet om ongevallen te voorkomen.

Veiligheidsadviesbezoeken:

Bewust is gekozen voor de term “veiligheidsadviesbezoeken”. Dit omdat de veiligheidskundige ondersteuning gezien moet worden als het “meedenken om de veiligheid te verbeteren”, waarbij het beslist niet de bedoeling is om anderen uitsluitend op hun tekortkomingen te wijzen.

Nuttige managementinformatie:

Voor de uitvoering vormen de veiligheidsadviesbezoeken het steuntje in de rug om de aandacht voor veiligheid op een goed niveau te houden. Voor het management geeft het een indicatie van de veiligheidsituatie op de diverse projecten, alsmede van het veiligheidsbewustzijn van onderaannemers. De ervaring leert dat de informatie uit veiligheidsadviesbezoeken gezien wordt als nuttige managementinformatie om de veiligheid binnen het bedrijf continu te verbeteren.

Ieder veiligheidsadviesbezoek wordt afgesloten met een adviesgesprek. Hierin worden de bevindingen doorgenomen en waar mogelijk de oplossingen aangedragen. Niet zelden wordt nog in de keet het verslag gemaakt en achtergelaten. Lukt dit niet, dan volgt binnen een week de rapportage per e-mail, waarbij het management, desgewenst een kopie ontvangt.