Opvangen van pieken in de productie:

Vrijwel alle certificerende instellingen krijgen te maken met pieken in de productie. Veel klantbedrijven willen net voor de vakantie- of kerstperiode worden gecertificeerd. Tijdens deze pieken in de productie is het van belang dat er voldoende gekwalificeerde auditors beschikbaar zijn. Hierbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van freelancers.

Veel ervaring:

ABKAM heeft in de persoon van Ewout Pijpker meer dan 6 jaar ervaring in het uitvoeren van certificatie-audits. De eerste drie jaar in loondienst bij Aboma + Keboma Certificering B.V. en de jaren daarna als freelance auditor voor diverse Certificerende Instellingen (CI’s). Uitgangspunt bij het werken als freelancer voor meerdere CI’s is het uitdragen van het gezicht van de certificerende instelling.

De klant mag niet merken dat de auditor op free-lance basis werkt en mag niet merken dat de auditor ook ervaringen heeft met andere certificatiebureau’s. Integriteit en betrouwbaarheid naar zowel CI als klantbedrijf is hierbij een must. Alleen op deze wijze zijn langdurige relaties met CI’s mogelijk.

Auditorslogboek:

Er wordt een auditors logboek bijgehouden van alle uitgevoerde audits en de norm waartegen is geaudit. Voor certificerende instellingen en de Raad van Accreditatie is dit logboek in te zien.

Kwalificaties:

E.A. Pijpker is gekwalificeerd als lead-auditor ISO-9001, VCA en CKB. Daarnaast is hij gekwalificeerd en werkzaam als coördinator ISO en coördinator VCA voor een certificerende instelling. E.A. Pijpker is diverse malen tijdens zijn werkzaamheden beoordeeld door de Raad van Accreditatie (Whitness Audit).