Wettelijk verplicht:

Ieder bedrijf is op grond van de Arbowet verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Deze RI&E dient aan bepaalde eisen te voldoen en dient getoetst te worden door een erkende Arbodienst. Voor VCA-gecertificeerde bedrijven gelden aanvullende eisen m.b.t. de RI&E. ABKAM informeert u graag over deze aanvullende eisen.

Ervaring:

ABKAM heeft ruime ervaring met opstellen van RI&E’s. Tijdens een bedrijfsbezoek worden de risico’s van functies en werkplekken in kaart gebracht en eventuele verbeterpunten aangegeven. Een en ander leidt tot een RI&E-rapport en plan van aanpak dat door de Arbo-dienst moet worden beoordeeld. ABKAM onderhoudt hiervoor contacten met enkele Arbo-diensten maar de toetsing kan uiteraard ook door u eigen Arbodienst worden uitgevoerd.