VCA-certificering als beloning voor een goed veiligheidsbeheerssysteem:

Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving. Enkele wettelijke eisen zijn het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen, het verzorgen van voorlichting over de veiligheidsrisico’s en het uitvoeren een Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Één van de middelen om aan deze wettelijke eisen te voldoen is het opzetten van een veiligheidsbeheerssysteem volgens de systematiek van VCA.

Met het bovenstaande wordt de visie van ABKAM duidelijk. Het behalen van het VCA-certificaat kan niet de belangrijkste reden zijn om een veiligheidsbeheers-systeem op te zetten. Belangrijker is om te komen tot goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving. Daarnaast dient het bedrijf te voldoen aan de eisen de Arbowet. Al is maar om bij een bezoek van de Arbeidsinspectie of na een ongeval aan te kunnen tonen dat het bedrijf alles heeft gedaan om ongevallen te voorkomen. Het certificaat VCA* of VCA** vormt dan een terechte beloning voor een goed veiligheidsbeheerssysteem.

Modelhandboek VCA* of VCA**:

ABKAM heeft een model handboek voor VCA-systemen ontwikkeld. Dit handboek voldoet aan de VCA 2004/04 norm. Bedrijven die zich door ABKAM laten begeleiden kunnen gebruik maken van dit model handboek en de bijbehorende formulieren. Dit scheelt het bedrijf al snel enkele weken werk omdat  het “wiel niet opnieuw moet worden uitgevonden”.

Logische stappen:

Bij het ontwikkelen van een VCA-systeem wordt gewerkt volgens logische stappen. Allereerst wordt de nulsituatie vastgesteld. Vervolgens wordt een stappenplan uiteengezet, waarbij in overleg met het bedrijf wordt bepaald welke stappen het bedrijf zelf gaat doen en welke ABKAM mag uitvoeren. ABKAM verzorgt de coördinatie van de activiteiten en bewaakt de planning. Met een beetje goede wil is certificatie binnen vier maanden mogelijk.

Mogelijke activiteiten van ABKAM:

 • Activiteiten die ABKAM binnen het VCA-traject kan verzorgen zijn o.a.:
 • Het vaststellen van de nulsituatie
 • Het opstellen van een stappenplan om te komen tot certificatie
 • Het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 • Het opleiden van de medewerkers voor Basisveiligheid (VCA) en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA)
 • Het opleiden van medewerkers voor risicovolle taken
 • Het aanleveren van een modelhandboek, incl. formulieren.
 • Het aandragen van toolboxonderwerpen en/of het verzorgen van toolboxmeetings
 • Het opzetten van een Arbo-jaarplan en en/of -jaarverslag.
 • Het opzetten van een bedrijfsnoodplan en een BHV-organisatie
 • Het uitvoeren van een proefaudit, gelijk aan die van een certificatie-instelling
 • Etc.

Uiteraard kan ABKAM ook “buiten”, de uitvoering ondersteunen door het verzorgen van veiligheidsadviesbezoeken op de werkplek.

Duurzame relatie’s, ook na het behalen van het certificaat:

Nadat het certificaat is behaald, dient het bedrijf er voor te zorgen dat het certificaat behouden blijft. ABKAM kan bedrijven hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld jaarlijks enkele weken voor de audit een proefaudit uit voeren. Het onderhouden van duurzame relaties vormt hierbij het uitgangspunt.