Regelmatige toetsing van het kwaliteits- en/of veiligheidsbeheerssysteem:

Voor zowel kwaliteitssystemen (ISO-9001) als veiligheidsbeheersystemen (VCA) is het van belang dat er regelmatig interne audits worden uitgevoerd. Tijdens de audit wordt de werkwijze van het bedrijf getoetst aan de geldende kwaliteits- of veiligheidsnormen en de in de handboeken beschreven procedures.

Het bedrijf door vreemde ogen bekijken:

Interne audits worden meestal uitgevoerd door eigen medewerkers. Soms bezitten deze medewerkers slechts beperkte auditvaardigheden of staan ze niet geheel onafhankelijke ten opzichte van de organisatie. De toegevoegde waarde van de interne audits blijft dan achter bij de verwachtingen, terwijl er wel veel tijd aan wordt besteed.

Tijd die anders in de productie kan worden gestoken. Voor sommige bedrijven is dit een reden om de interne audit (periodiek) door een externe medewerker uit te laten voeren. Deze externe medewerker bekijkt dan het bedrijf “met vreemde ogen” en kan voor het management tot zeer nuttige inzichten komen.

Veel ervaring:

ABKAM heeft in de persoon van Ewout Pijpker meer dan 11 jaar ervaring in het uitvoeren van in- en externe audits, waarvan 6 jaar voor diverse certificerende instellingen. Tijdens de audit staat “het leveren van toegevoegde waarde voor het bedrijf” centraal, aldus Pijpker. Het bedrijf moet er immers voor betalen en mag dan zeker iets terug verwachten.

Verplicht?

Voor ISO-9001 gecertificeerde bedrijven is het uitvoeren van interne audits al jaren verplicht. In de nieuwe VCA (2004/04) worden ook VCA** gecertificeerde bedrijven verplicht gesteld het VCA-systeem te beoordelen (zie vraag 1.5 van de norm). Een goede manier om het VCA-systeem te beoordelen is het uitvoeren van een interne audit. ABKAM kan deze audit voor u verzorgen.