Opleiden vanuit praktijkervaringen:

ABKAM verzorgt diverse veiligheids- en kwaliteitsopleidingen. Hierbij is steeds het uitgangspunt dat de behandelde lesstof voor de cursist herkenbaar moet zijn. De ervaringen uit de praktijk die ABKAM dagelijks opdoet, zijn hierbij onmisbaar.

Vooraf altijd een intakegesprek:

Om de opleiding goed te kunnen afstemmen op de doelgroep, vindt er vooraf altijd overleg plaats over de werkzaamheden van de cursisten. Tijdens de voorbereiding zal de presentatie zoveel mogelijk worden aangepast aan de doelgroep. Dit kan door het invoegen van herkenbare foto’s en het aandragen van voorbeelden uit de specifieke werksituatie.

Powerpoint en beamer:

Vrijwel alle opleidingen/trainingen worden ondersteund met een powerpoint presentatie. Naast het cursusboek ontvangen alle deelnemers bij aanvang van de opleiding een kopie van de gebruikte sheets (hand-out) waarop ze aantekeningen kunnen maken. ABKAM probeert zich hiermee duidelijk te onderscheiden van andere opleidingsinstituten. Kwaliteit staat hierbij centraal.

Proefexamen:

Bij alle opleidingen die een schriftelijk examen kennen, wordt vooraf met de cursisten een proefexamen gedaan. De cursist raakt hierdoor bekend met de vraagstelling en de examensituatie. Verder geeft het de cursist een beeld van zijn of haar kennis met betrekking tot de behandelde stof zodat er tijdig nog extra zelfstudie kan worden gedaan.

Hoog slagingspercentage:

ABKAM kent voor de opleidingen Basisveiligheid (VCA) en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA) een slagingspercentage van 98%. Een resultaat dat waarschijnlijk kan worden verklaard door de bovengenoemde cursusaanpak.

ABKAM biedt de onderstaande opleidingen en trainingen:

  • Basisveiligheid (VCA)
  • Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA)
  • Training werkzaamheden in of met verontreinigde grond (2,5 uur)
  • Training interne auditor
  • Toolboxmeetings (diverse onderwerpen 0,5 – 1 uur)

Deelnemers aan trainingen ontvangen desgewenst een getuigschrift van ABKAM